กองพุทธศาสนศึกษา
คุรุสดุดี 58 PDF Print E-mail
Written by   
Wednesday, 01 April 2015 11:52

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๘

 

:: Download::

Attachments:
Download this file (deb 270.pdf)deb 270.pdf542 Kb
Last Updated on Wednesday, 01 April 2015 11:57
 
ประกาศคุรุสภา PDF Print E-mail
Written by   
Monday, 23 March 2015 14:08
Last Updated on Monday, 23 March 2015 14:23
 
GPA 70:30 PDF Print E-mail
Written by   
Friday, 20 March 2015 15:23

 

ปัญหาสัดส่วนคะแนน Onet จากโปรแกรม GPA57 เป็น สัดส่วน 70:30 โดยโปรแกรม eCitizen

::Download::

Attachments:
Download this file (Manual_eCitizen.pdf)Manual_eCitizen.pdf4405 Kb
Last Updated on Friday, 20 March 2015 15:57
 
GPA 58 PDF Print E-mail
Written by   
Tuesday, 24 February 2015 09:33

แผนการรับส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ภาคเรียนที่ ๖

เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Attachments:
Download this file (GPA 2-58.doc)GPA 2-58.doc47 Kb
Last Updated on Tuesday, 24 February 2015 09:43
 
ซ่อมแซม 2558 PDF Print E-mail
Written by   
Friday, 13 February 2015 13:37


การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสมทบ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘


Last Updated on Friday, 13 February 2015 13:48
 


Page 2 of 7

ตัวอย่างนิทรรศการ

JA slide show
 

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา