กองพุทธศาสนศึกษา
ครูดีมีทุกวัน PDF Print E-mail
Written by   
Tuesday, 16 June 2015 16:52

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2558

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลโครงการ "ครูดีมีทุกวัน"

Attachments:
Download this file (deb299.pdf)deb299.pdf476 Kb
Last Updated on Tuesday, 16 June 2015 16:55
 
คุรุสดุดี PDF Print E-mail
Written by   
Tuesday, 26 May 2015 13:56

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

ประจำปี ๒๕๕๘

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

Attachments:
Download this file (promot.pdf)promot.pdf254 Kb
Last Updated on Tuesday, 26 May 2015 14:00
 
ป.บัณฑิต PDF Print E-mail
Written by   
Thursday, 21 May 2015 10:05

การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Attachments:
Download this file (work1.pdf)work1.pdf1259 Kb
Last Updated on Thursday, 21 May 2015 10:08
 
รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน PDF Print E-mail
Written by   
Monday, 18 May 2015 09:25

รายชื่อนักเรียนที่มีรหัสประจำตัวประชาชนและชื่อ สกุล ซ้ำซ้อน

Attachments:
Download this file (work.xls)work.xls81 Kb
Last Updated on Monday, 18 May 2015 10:39
 
ประชุมประธานกลุ่มฯ PDF Print E-mail
Written by   
Tuesday, 28 April 2015 15:00
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม โดยอาราธนาสมเด็จพระวันรัตเป็นประธาน เพื่อให้มีข้อมูลในการวางนโยบายและแผนงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดประชุมประธานกลุ่มฯ ครั้งที่ 1/2558 พร้อมกับการประชุมในวันมรา 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.30 น ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Attachments:
Download this file (deb1024.pdf)deb1024.pdf2969 Kb
Last Updated on Tuesday, 28 April 2015 15:06
 


Page 2 of 8

ผู้บริหาร

แบบสำรวจ

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

สถิติเว็บ

Content View Hits : 14389

ตัวอย่างนิทรรศการ

JA slide show
 

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา