กองพุทธศาสนศึกษา
ประชุมประธานกลุ่มฯ PDF Print E-mail
Written by   
Tuesday, 28 April 2015 15:00
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม โดยอาราธนาสมเด็จพระวันรัตเป็นประธาน เพื่อให้มีข้อมูลในการวางนโยบายและแผนงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดประชุมประธานกลุ่มฯ ครั้งที่ 1/2558 พร้อมกับการประชุมในวันมรา 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.30 น ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Attachments:
Download this file (deb1024.pdf)deb1024.pdf2969 Kb
Last Updated on Tuesday, 28 April 2015 15:06
 
รายชื่อพระธรรมทูตฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ PDF Print E-mail
Written by   
Tuesday, 28 April 2015 10:30

รายชื่อพระธรรมทูตฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ

Last Updated on Tuesday, 28 April 2015 10:35
 
ประชุมผู้บริหาร PDF Print E-mail
Written by   
Tuesday, 21 April 2015 11:07

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปี 2558
ตามโครงการประชุทมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับทราบนโยบาย มีความเข้าใจในการบริหารงาน
สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม
๒๕๕๘ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (deb2557.pdf)deb2557.pdf1749 Kb
Last Updated on Tuesday, 21 April 2015 11:19
 
คุรุสดุดี 58 PDF Print E-mail
Written by   
Wednesday, 01 April 2015 11:52

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๘

 

:: Download::

Attachments:
Download this file (deb 270.pdf)deb 270.pdf542 Kb
Last Updated on Wednesday, 01 April 2015 11:57
 
ประกาศคุรุสภา PDF Print E-mail
Written by   
Monday, 23 March 2015 14:08
Last Updated on Monday, 23 March 2015 14:23
 


Page 2 of 7

ตัวอย่างนิทรรศการ

JA slide show
 

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา