กองพุทธศาสนศึกษา

นายสุวพันธุ์ ตันยุววรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปนมัสการกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๕๙

Head Suwapan come Sampraya

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุวพันธุ์ ตันยุววรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

Last Updated (Wednesday, 30 March 2016 11:04)

Read more...

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๙

head

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๕๙

Last Updated (Tuesday, 19 April 2016 09:33)

Read more...

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๕๙

Training Teacher Tam 2559(register in 2560)

>>ดาวโหลดรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๕๙

Last Updated (Wednesday, 23 March 2016 16:22)

 

Facebook