กองพุทธศาสนศึกษา

หนึ่งแสนครูดี

ประกาศคุรุสภา

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

Attachments:
Download this file (kurusapa.pdf)kurusapa.pdf3922 Kb

Last Updated (Wednesday, 21 October 2015 10:50)

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ธรรม-บาลี

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประจำเดือนตุลาคม 2558

กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Attachments:
Download this file (Calenda Plan Thama-Bali.pdf)Calenda Plan Thama-Bali.pdf31 Kb

Last Updated (Monday, 12 October 2015 14:58)

 

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

การเดินทางไปยังศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

------------------

 

          กองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ ได้จัดรถไปรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

  1. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

    เวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๑.๐๐ น.

    2. สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย (บขส.ใหม่)

        เวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๑.๐๐ น

          ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่านใด ประสงค์จะขึ้นรถเพื่อเดินทางมายังศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน สามารถขึ้นรถได้ตามเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทาง ติดต่อ

นายเกรียงไกร ทองแจ้น โทร. ๐๘-๑๙๘๐-๔๓๑๖, ๐๘-๔๘๙๔-๗๗๐๘

นายประสงค์ วงศ์ฟูฟาน โทร. ๐๘-๑๒๘๙-๓๕๑๔, ๐๘-๘๒๖๖-๗๙๑๓

 

Last Updated (Friday, 18 September 2015 16:17)

 

Facebook