Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss
นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Sombat11

นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

1

นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 62784

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

เอกสาร สถิติ สามัญ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

ประจำสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

Attachments:
Download this file (G 1.pdf)G 1.pdf1092 Kb
Download this file (G 10.pdf)G 10.pdf1078 Kb
Download this file (G 11.pdf)G 11.pdf1091 Kb
Download this file (G 12.pdf)G 12.pdf1072 Kb
Download this file (G 2.pdf)G 2.pdf1115 Kb
Download this file (G 3.pdf)G 3.pdf1129 Kb
Download this file (G 4.pdf)G 4.pdf1090 Kb
Download this file (G 5.pdf)G 5.pdf1087 Kb
Download this file (G 6.pdf)G 6.pdf1090 Kb
Download this file (G 8.pdf)G 8.pdf1091 Kb
Download this file (g 9.pdf)g 9.pdf1098 Kb
Download this file (G7.pdf)G7.pdf1085 Kb

เอกสาร/สถิติ

      สถิตินักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

     ข้อมูลรหัสสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

     สถิตินักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

     สถิตินักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

     สถิตินักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali