Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

narong

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
            พระพุทธศาสนาแห่งชาติ     
      

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Head section Tam-Bali Artchara Panmoon2

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

zv

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 230035

ติดต่อ-สอบถาม


Email
IMG_7471

เอกสาร บาลี

กำหนดการสอบและสนามสอบบาลีสนามหลวง ปี 63 ครั้งที่ 2

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงานไฟล์ PDF เล่ม 1+เล่ม 2 เนื้อหาและ ...

ดาวโหลดไฟล์ ที่นี่!! 

สถิติและแบบรายงานผลสนามสอบและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

ไฟล์1

 ไฟล์2

1

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์

ระดับหน

ระดับจังหวัด

1

สถิติสนามสอบธรรม-บาลี สนามหลวง 

แผนกธรรม-บาลี

แผนกธรรม

แผนกบาลี

กทม.

หนกลาง 

ภูมิภาค

 

หนเหนือ

 

 

หนตะวันออก

 

 

หนใต้

 

 *ส่วนภูมิภาค ใช้ข้อมูล แผนกธรรม+บาลี = ยอดรวม

1

สถิติครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

ครูธรรม กทม.

ครูธรร-บาลี ภูมิภาค

พระปริยัตินิเทศก์

ครูบาลี กทม.

1

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร หนังสือตอบรับเงินอุดหนุน  

ครูธรรม

ครูบาลี

พระปริยัตินิเทศก์

กทม.

กทม.

กทม.

ภูมิภาค

ภูมิภาค

ภูมิภาค

1

แบบรายงานผลงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบธรรม-บาลี สนามหลวง

ส่วนกลาง

ภูมิภาค

1

แบบรายงาน

ผลอุดหนุนสนง.สนร.คณะจังหวัด

 แบบรายงานผล

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัด

 

1

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา

กทม.และภูมิภาค

ภูมิภาค

พระปริยัตินิเทศก์

ครูธรรม

 

ครูบาลี

สถิติอุดหนุนสำนักเรียนและแบบรายงานผลอุดหนุนสำนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

1.สถิติอุดหนุน สนร.ส่วนกลาง งบ 63

2.สถิติอุดหนุน สนร.ส่วนภูมิภาค งบ 63

3.แบบรายงานผลอุดหนุน สนร ส่วนกลาง งบ 63

4.แบบรายงานผลอุดหนุน สนร ส่วนภูมิภาค งบ 63

สำรวจพระปริยัตินิเทศก์ ครูธรรม-บาลี ปีงบประมาณ 2563

ดาวโหลด data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAPEhUODxIVEBAQDxAVFRUWFQ8QFxAVFRYWFhUVFRYYHSggGiYlHRUVITEhJSkrLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0mHyUtKy0tLi0tLSstMC0tLS0tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLy0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAOEA4AMBEQACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAgMEBQYBB//EAD4QAAEDAQQGBwQIBwEBAAAAAAEAAgMRBAUSIQYxQVFhcRMiMoGRobEHQlKCFCNicsHR4fAkM1OSorKzREP/xAAaAQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUG/8QANxEAAgEDAgMGBQQBAwUBAAAAAAECAwQREjEhQbEFEyJRYYEycZHh8EKhwdGyIzM0JFJicvEU/9oADAMBAAIRAxEAPwD3FACAEAIAQAgBACA4TTM6kBmL50/u6y1aZumePchHSnliHVHeVjKvCPM553NOHP6GMvP2vSmostmawbHSuLyfkbSn9xWMrp8kcs79/pX1M1bvaDektf4gxg7I2xsp30xeaydeb5mEruq+ZTS35bJO3aZ3k75pneVVnrk+bMu9m+bI7mSuzIkdzDynEhqT8xGJ7NrmH5mqOKI4olwX5a2fy7VO3lNKPxUqcuTLKrNbSf1Lmxe0G9Iv/QZANkjI3176YvNaKvUXM1jd1VzNLdntelFBarM142uicWEfI6tf7gtY3T5o3hfv9S+hs7m0/u61UaJuhefcmHRHliPVPcVtGvCXM6oXNOfP6mnBrmNS2Og6gBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgBAJe8NBc4gAAkk5AAaySgMDpL7UbNBWOxj6VIMsVaRNP3tb+7LiuadzFcI8Tjq3kY8I8WeYX7pTbbcaWiZxYTlG3qRjcMA7XfUrlnUlLdnn1K86m7FXbopa56Ho+iZvkqzwbr8kjSkyYW85ehpbDoFE3OaR0h3DqN/PzWyoLmdEbWK3Lyy6NWWPswsy2kB58XVK0VOK5GyowWyLKOxhuTRTlkrYNNIv6MmBpOOsyYGkg2q5YJO3DG7iWNJ8aVVXBPdFHTT3RSW3Qyyu7IdEfsuJHg6vlRZujExlbwZnbfobOzOJzZRuP1bvPI+IWbotbGEraS2M9aLO+M4JGljtzgR661k1jc53Frgy1uLSm22Ej6PM4MH/zd14z8p1cxQq8Kko7M1p1509men6Ne1GzT0jtg+iyHLFWsTj97Wzvy4rqhcxfCXA9CleRlwlwZvmPDgHNIIIBBGYIOogrpOwUgBACAEAIAQAgBACAEAICk0n0os13Mxzuq9wOCNtC+TkNg4nL0WdSpGC4mVWtGmsyPFdKdMbXeTsLz0cJIwwMrh15Ytrzq19wC4alWU99vI8qrcTqvHLyHLl0Nmmo+Y9Cw7Nbz3bO/wUxot7k07Zy4vgbi6bgs9mzijGL43dZ5+Y6u6i6IwjHY7IUow2RaBiuaDjWIBxrEJHmRqSR5kKnBbAs2ZTgnSMSQKuCrRElhUMoyHLCqlGVtvsLJW4JGh7dxFfDcqtJ7lJJPgzG3vooW1fZzUfA45/K7byPisJU/I5Z0OcTMvYWktcCCDmCCCOYWRzmg0V0ytV3ECN3SQVzheTh4lh1sPEZbwVpTqyhtsb0bidPbbyPa9GNKLNeLMcDqPaBjjdQPj5jaOIy9F3U6kZrgerSrRqLMS7WhqCAEAIAQAgBACAEBjtO9OI7ub0MVJLW4ZN1tiB1Okp5N1ngFhVrKHBbnNcXCprC3PHIYbVeUznuc6WRxq+Rxyburu4NHcFxJSmzy0p1ZHoGj+jENmAdTHLTN5HoNn7rVdMKaidtOjGHzNA1i0NhYagO0QjIoKMjItpU5JyOsepySmPskUpl1Ie6ZWyW1DUj1DZVsiyFVbKNkSUKjZm2Q5WqrKNkGZqrko2Ud8XTHOOsKPAycNY4HeOCpKKZlOKkYu22B8LsLxyOxw3hYPg8M5XmLwxFhtktnkbNC90cjDVrmmhHDiN4ORUptPKJjNxeYs9v0E04jvFvQy0jtbRm3U2UDW6Ovm3WOIXfSrKfB7nsW9wqiw9zYrc6QQAgBACAEAIDHe0HTJt3s6GGjrXK3qjWIm6ukcPQbTwCwrVdCwtzmubhUlhbnkdz3RNb5XPe5xBdikkd1iSczmdZK4oxc2eXCEqsss9Muq7I4GCONuFo895J2niuuMUlhHoQgorCLNsasXFYUAkqCrYklVyUycxKMkagxpkjUd6VNROsW2ZTqJUxYmU6idZwzJqGsbdIoyVchh7lVso5EaQquSjkRJVXJVyIUwUZKuRV3hZWyNwuHI7Qd4VXxKSw1hmTtljMbsJ7jvG9Y7HM8xeGRo3PjcJI3Fj2ODmuBoWkaiCrJl4zw8o9v9n2mTbwZ0M1G2uJvWGoSt1dI0eo2HgV6FGrrWHue1bXCqrD3NitzpBACAEAICl0t0gZd1ndO7rPPVjZ/UedQ5DWTuHJZ1aihHJjXrKlDUzw+yWWe8bQ573F0kji+R590fugA5DUF5qzUkeItVafU9Nuy7mQsbHGKNaPHeTvJXZGKSwj04QUVhFrHCtMGqQ4WIGNPVWUbGXuVGzNsZc9VyZtjTpFXJVyEGVRqK6hIlrkMyVGojUSWQS/03/2uV1GXkaKFT/tYh7nNycC08QR6qG2tyG3HdCemTUV1iTKo1DUNulUZKuQ0+RRko5Ed71XJRyI0hVclHIhzKNRGsrLfAHih17DuUPiUk8ooJYaZHYqZM1ITY7RJZ5GTwuLJI3BzXDYeO8HMEbQSrxk08o2p1HFpo990S0gZeNnbO3qvHVkZ/TeNY5HWDuPNepSqKccnv0Kyqw1IulobAgBAce4NBcSAACSTkABrJQHg+mN+OvK1Y21MTDggbnmCe1Te40PgNi8qtV7yWV7Hz91XdafDbkbDRq5hZow3W91C873bhwGrz2ropQ0o7aFLRHHPmaSCFbpHVFEsR0VsGmBiUqrM5ESV6zbMZMiSSLNsxlIjvkVGzJyGHyqjkZuQ/dtkdaHUGTW9p27gOKvTg6jNKFKVaWFtzNTZbIyIUY2m86yeZXdGCjsetTpRprEUPqxoJewOFHAEHYcwjWdyGk1hmfvm7OjBlj7A7TdeHiOHp6cdalp8Udjzbm30LXHYpDKubUcGsQZVGojUNulUairkNPkUZKuQy+RRko5EeR6rko5EWVRqK6ystcVc1GSHIgyRKUyykW+hl/Ou60iQk9BJRkwzPV2PA3tJryqNq6KNXRLPLmdtrcd1PL25nvLHBwDgQQQCCMwQdRC9U+hOoAQGG9qd99DALJGaSWmuL7MQ7X9xy5YlyXdTTHSufQ8/tCvohoW76GM0KuvG8zuHVjybxeRme4HzG5ctCOXqPOs6eqWt8j0GzxrtR6sSxhFFojeIqV6lsmTIMz1k2c8mQZnrFs55MgyyLNs55SIkkqycjCUyNJMs3IylM29xWfo4Gb3tD3c3CvkKDuXq0I6aa+p79pDRRj68fqWC1OkEAIDhAORzByI3hA1k89vBnRSPi+B5A5e75UXjVFok4nzFZd3UlDyZFMqpqMtYh0qaiNY26RRqKuQy6RV1FXIZfIoyUchh71GSrkMvFUyVyR5IlKZdSIssSumbRkeq+yy++mgNkkNZLNTD9qI9n+05csK9O0qao6Xy6Hv9n19cND3XQ3K6z0DhNM0B4TpLeJttqknFS0uwxj7DcmU56+bivFrVNc2z5a6r97Ucl7G5uWxCGJke1oz4uObj41XZTjpikepRhogolxEtkdMSQHq2TTI1LIobKSkQ5ZFk2YSkQpnrJswlIhTPWUmc0pEGZyxkznlIgzvyPJYyZzTlwPUrOOo37jfQL6COyPsYfChxSWBACAEB53pS+lrlHGP/AJMXiXcv9aXt0R8t2hLFzP2/xRUmVc+o49YkyJqI1DZemSNQhxKjJGRBUkCSEAkhAIIUkjMkasmWUiXo1eRsVqjtGpgdhk4xuyd4a+bQt6NTRNSO21r91UUuXP5HuwNcwvaPqSg07vH6PY5CDR8tIm835OpybiPcue6nopv14HHf1e7oN83w+p5bo7ZMczK6mdc/Lq86LyqSzNHzttHVVXpxN/EV6KPbiSWvVsmqZ0yJkOQzJIqtmcpESWRZtmMpESV6ybOeUiHK9YtmEpEOVyykzmlIhTnI8isZM5qj4M9Xs/Zb91vovpI7I+3h8KHFJYEAIAQHnGlY/i5ecX/Ji8G7/wB+ft0R8n2l/wAqft/iioouc4ThCA4QpAkhAcIQkSQpAkhSBBCASQpJGJY1ZMsmexaCXj9IscZJq+KsTubMm15twnvXs2s9dNenA+qsKveUE+a4fQzXtTteJ8NnBya10jhxccLf9XeK5L+fFR9zze2KvijD3/P3KfRSLtv+60eZP4LG2W7OWxXxSNMxy60z00x0PU5LahLpFDZVyGJJFRszlIjSSLNsxlIiyvWTZhKRElespM55SIkrljJnPKQy4ZHkqMylsz1eDst+630X00dkfcw+FDiksCAEAIDzrSkfxcvOP/kxeBef78vboj5LtL/lT9v8UVVFznEJIQHCFIEkIBJCkHCEJEEKQJIUgQQgEkKSTbeyy14XzWcnJzWyNHFpwu/2b4L0LCfFx9z2ux6vilD3/P2KbTe0dJbZdzCxg+Vor5ly57qWarOLtGeq5l6cCTo6KRV+J7j6D8FehwibWfCn7lu163ydeRXSJknUIdIqtlHIZfIqNmcpEaSRZuRjKRFklG9YuRzymiPI9ZNmEpDKoZAW5dyhkPY9Tg7Lfut9F9PHZH3MPhQ4pLAgBACA8+0nb/FS84/+TF4F5/vy9uiPku0f+VP2/wAUVRauY4hJCAQ4jemSMpHFOSU0xJCkCSFIEkISIIUgSQpAghAXehFo6O2xbnl7D8zTTzDV02ssVUd3Z09NzH14Fde0mO0TP+KeY+LysajzOT9X1Oau9VWb9X1Lm5jSJvz/AOzl0Un4Edts8U179SwD1pk6NQGRRkhyG3SKrZRyHrBYn2h2FuQHacdTfzPBTTpyqPCLUaM60sL3Zp7HdMMWpoc74nUce7YO5ehChCHI9ilaUqfLL82TCwaqCnILbCOjCKq89HYJgSGiJ+xzRQV+03UfXiuWtZ06i4LD9DguezqNZcFpfmv5XPr6mMt13vgeY5BQ7CMw4bwV41WlKnLTI+cr286M9E19xgsWZi1wPToOy37rfRfTR2R9vD4ULUlgQAgBAYTSRv8AEy84/wDmxeFef78vboj5XtFf9VP2/wAUVYjJNAKkmgAzJJ1ALmxnY4lFt4Rqbo0WaAH2nrO/pg5N+8RrPDVzXqULBLjU38j3bTsqKWqtxfly9/Pp8zRQ2djBhYxrBuaA0eS9CMIxWEsHrwpwgsRSS9Bm13dDMKSRtdxoARycMwqzown8SKVbelVWJxT/ADzMdpDo2YAZYiXxDtA5uj4neOOzbvXlXNm6S1R4rp9jwL7s10Vrp8Y/uv7X56mdIXEeUIIUgSQhIghSBBCkEi6ZMFohf8M8J8HhXpvE4v1XU1oPTVg/VdRhxqSd5J8SqtmbeXku7sf9W35v9it6b8J20H4F+cyXjV8m2o4ZFVsq5CQS4hozJIAG8nIBVzl4RTLbwjeWCyNhYI27NZ+J20/vgvZp01COlH0tGkqUFFfjJCuaggBARLzu9loZgfrGbXbWnePyWVajGrHDOe5toV4aZez8jEWywvhcY3ihG3Y4bCF4VWlKnLTI+Xr0J0ZOEjfw9lv3R6L6GOyProfChaksCAEAIDF6QMraZKZkmPjXqMXh3azXl7dEfMdoLNzP26IurhuYQ/WyCspGQ19GD+PHu599ra934pb9PuepYWPdeOfxdPv/APC6XaemCAEBwiuRzB80B5vpFdws8zmN7DgHs4NNcu4gjlReBdUu6qNLbdHyN9b9xWcVs+K+X2KshYHIcwKScHCxWJwIcxBgaaaEHcQfAqUyE8PIpzaEjcSPAqGGsPBY3e/q03ErWD4HRSl4SVjVsmmo4ZFRsq5Eu4yHWiIH4694BI8wFpbvNWJtZvNxBPzPQF7Z9QCAEAIAQES8rAyduF2RHZdtaf3sWNajGrHD9jnubaNeGmW/J+RJYKADcAFqlhG8VhJClJIIAQAgIcd3tErpzm52HD9ijQ3xyWCoJVHUe/L04HLG1iq0qz4t7enBL6kxbnUCAEAIAQGS06jqYTtpMPAsp6leX2iuMff+Dwe2Y+Km/wD2/gy2BeckeNgMCsWwcLFOCcCHsUjBEa2pA3kDxKqjNLLwSr1iwTzN+GeUeDyrVFicl6vqaV1pqzXq+pyyupUKIsiDwSMalss5HDIqNlHIcsdpMcjJR7j2upvoakd4ySE3GSl5E0qrpzjNcmmenRSB4D2mrXAEHeDmCvo01JZR9nGSklKOzFqSwIAQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgMdpVOJJQwZiJtPmObvwHcV5F7PVUwuR892nUU6ulfp68/wCCkMa5MHnaRJYpwTgSWKRgbe3I8kDQxdUWOeFvxTxDxeFFNZnFeq6lKC1VYL1XUstMrP0dsl3PLXj5mivmHLW7jprM6O0YabmXrh/t/ZUMK5jiQ4CoyMimhQQPMahZGk0bvnovqZT9WT1Xf0ydh4enp6FpdaPBPbp9j1uz77uv9Op8PJ+X26dNgvXPogQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgKu+Lz6IYGZyEf2DeeO4fs8txcaFpjv0OG8u+6WmPxdDJubtOf4rysHgYEFiYGBDmJgYGy1SMDNoFGnkVD2KS2Y/obZ+ktkW5hc8/K008y1XtI6qyNOzoarmPpl/t/Zd+0myUfFOPea6M82nE31d4Lo7RhxUvY7O2aeJRqefD+V/JjmrzTxRYCgDrAhKH2BSWQ+xqkukaG4b26OkUh+r913wcDw9OWr0LW60eCe3T7HrWN73f+nU+Hk/L7dPkaheqe8CAEAIAQAgBACAEAIAQAgBAV953h0Ywtzef8eJ/Jc1evo4Lc47q67paY/F0M28Ekk5k6zvXmPjxZ4jy3ljZYmCMCSxMDA25iYIwNOahGCFbzRvMgfj+CpPYxq8Imi9m1kq+Wc+61sY5uOJ3o3xXX2dDi5ex6HY1PMpVPLh/L/g0WmNh6eyvAFXR0kbzZrpzbiHeuu8p66T9OP57Hpdo0e8t5Y3XH6fbJ5a1eEfJjjQoJH2BSSh5gUl0SGBSiyJDGqyNEXlz3lgpHIepsPwcOXou62udHhlt0+x6lled34J7cvT7dDQr1D2wQAgBACAEAIAQAgBACAhW+24Bhbm8/48SuetW0cFuclzc92tMd+hRPFTU5k+a858eLPIeW8sQWJgjAgsTAwILEwMDbmpgq0MPaqso0VV5OzA3Cvisaj44OSu+OD0fQ6w9BZWAijpKyO5v1V5NwjuXsWdPRSXrx/PY+l7Oo93bxzu+P1+2C7IXUdx5Hft3/AEad8Puh1WcWOzb4au4r52vT7uo4/mD426odzVlDly+XL+iIwLEwRIYFJZD7ApLokRhWRdEhgVi6H2BWRdItrsvDB1H9jYfh/RdtvcaPDLboelaXejwT26fYvF6R7IIAQAgBACAEAIAQEO3WzB1W5vP+PErCtW0cFuctxcd2tMd+hUa8zmSvP33PK4t5ZwtU4GBJamCcCC1TgYG3NUYIwNPCgo0Rpcs1Rmcivuewm12lsdOq52J/Bjcz5UHeFjRh3tVL8wctvS//AEV1Hz3+X5wPWgF9CfYAgMtp5dfSxC0NHXhri4xnX4HPlVeff0dUNa5dDyO1rfXT71bx3+X23+pgo146PnUSWBWLofjClF0SWBWRoiQwKxdD7ArF0KUkljdtvwdR/Y2H4f0XXb3Gjwy26HfaXejwT26fYvAvSPZBACAEAIAQAgIdutmDqtzef8eJWFato4Lc5bi47vwx36FTrzOZK4Nzy9+LFAKUiUjtFOC2BJapwMCS1ME4GnhQyjRHkVGZsq7zloMO06+SwqywsHJcTwsGq0Duvo4jaHDrzUw8Ixq8TnyovQsKOmGt8+h6vZNvop9695bfL7/0ald564IDjmgihFQRQjejWSGs8GeXaQ3SbJMWD+W6roz9na3mNXhvXz1zR7meOXI+RvLZ29XTyfFfL7EWNZIxRIjCsi6JMYVkXRIYFZGiH2qxc6hJ1SSWF22/B1H9jYfh/RddvcaPDLbod9rdaPDLbp9i6BXonrnUAIAQAgIlutmDqt7R/wAeJWFato4Lc5bi47vhHfoVGvM5krg3PM34sUApJSFAKxZIVRSWwBCnBOBDwhDI8iozNkSd4aCTqCzk8LJjOSSyyJc12m2z4T/LbR0h3N2NHPV4nYsqNJ1qmHtzOa2oO6rYe27+Xl7npbWgCgFABQDcveSwfVJY4I6hIIAQFdft1NtcRjOThmx3wu2d2wrC4oKrDS/Y5bu2jcU9L35PyZ5q6J0T3RSDC5poRuK8Bpwk4y3PlHGUJOEuDRIjVkaIksVkXRIYro0Q+FJc6pJBCRQUkljdlsw9Rx6uw/D+i67etp8MtjvtLjT4JbdPsXC9A9UEAICLbbVgFB2jq4cSsa1XQsLc569fu1hblSc8zmVwb8Ty9+LABCcCgFYkUFJIpWLCSUA08qrZVsjSFUbMpMqpi6Z4jjGIudRo+I7/AN6hVcsm5yUYnDOUqslGPsb647rbZYhGM3HN7vid+WwL2beiqUMc+Z9FaWyt6elb835ssFudQIAQAgBAUWk9wi1N6RlBOwZHVjHwn8CuK7tVVWqPxdTze0LFV1qj8S/f0/oxEVQSx4LXNNCDkQRrqvHWc4e589FtPTLdEpi0RsiSxWRdDwVi4pCQCkkUELCgrEkuz217MhmNx2clvTrzhw5HVSuZwWN0Shef2PP9Furr0/c6Ve/+P7/YRJb3nVRvmVWVxJ7cCsrqb24EQ55nMrA5nx3CiEHaKSRQQk6FJJ1SSNuKgq2MSOVWyjZWWmUvOBgJqaADW47BRc05OXBHFUm5vTE1ujtyCzjpH0MzhntwD4R+JXp2tt3a1S36Hs2VmqK1S+J/t6f2XS6z0AQAgBACAEAICk0huBtp+sZRk4GR2Ppsd+a4rq0VXxR4S6nnX1gq/jjwl1+f9mPDXMcY5GlkjdYP4LyuKemSwzwVqjLRNYaJLFdGqH2qxdCkJOqSx0KSRQUlhYUlkLCsi6FKxYEAIDqkk6FIBCQJQjIxLIBrVJSSM5TS3IDsczgxgJJ1AbeaxblN4RytyqvTFexqrkuRtn676OlI17GcG/mvSt7ZU+L3PZtLJUfFLjLp8i3XUdwIAQAgBACAEAIAQEG9LqitLaPFHDsvGTm8j+Cwr28Kq8W/mc1zaU668W/J80ZO3XdLZj9YMTNkg1H73wleVUozpPxbef5seFWoVLd+Pbz5e/kIYVCIQ4FJY6hJ0KSRQUlhQUlhQKsiULBUlzqkkEAKQdQk4XU1o3ghtLcjy2jcs5T8jGVXyO2K7ZbQajJu151d29KdGdV8NvMUrepWfDbzNRd13RwCjBVx1uOt373L06VGNNcD2aFvCivDv5kxam4IAQAgBACAEAIAQAgBAccAcjmD5o1khpNYZS2zR5h60J6M/DrYeQ93uy4LhqWUd6fD05fb84Hm1ezo70nj05fbp6FRaLJJF/MaQN+tp7/zXJOnKHxL+jgnSnT+NY6fUZCoVOhSShQUknaqSToKktkUHKck5O4wmSdSDGE1Ia0cMiaiHMQZCquTKObHLPY5Jew0nich4q0KU57ItTo1KnwouLFcTG9aU4zu1NH5rsp2kVxlx6HoUrCMeM+PQt2gDIZALrO9LB1ACAEAIAQAgBACAEAIAQAgBACACgINoumF/u4Tvb1fLUsJW1OXLHyOWdnSlyx8vzBXzXC73Hg8HCnmFzys3+lnLKwl+l/UhyXXM33K8iD+qxdCouRg7WrHkMOgeNbXDmCFRwkt0zNwmt0/oIUFQCAW2F51Nce4lSoSeyLKE3sn9CRHdkzvcI50C0VCo+RrG1qvkS4bice24DgM/MrWNo/1M3jYS/U/oWFnuqJmeHEd7s/LUuiFvTjy+p1QtKUOWfmTgFudIIAQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgBACAEAIAQAgG3qSTgRAW1AxSggEAIAQAgBACAEAIAQAgBAf/2Q==

สถิติบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

พระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี กทม. ประจำปีงบประมาณ 2563

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ทุกจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คลิกที่เล่มเพื่อดาวโหลด

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ประธานกรรมการการศึกษาฯ

สมเด็จ
สมเด็จพระธีรญาณมุนี

(สมชาย วรชาโย)
วัดเทพศิรินทราวาส

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(สุชิน อคฺคชิโน)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารา

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ

พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali