Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss
นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Sombat11

นายสมบัติ  พิมพ์สอน
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

1

นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ
ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 62793

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวธรรม-บาลี

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

185174 185062      

     การประชุมสัมมนาปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน และการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา
                                ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

       วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทนแม่กอง
ธรรมสนามหลวง ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐hot-kapook12

Read more...

ผลสอบบาลี ปี' ๖๐

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง  เป็นประธานเปิดพิธีประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๐  ในการนี้ นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่     
เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  โดยการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงปีนี้มีผู้สอบได้ทุกประโยคชั้น จำนวน ๓,๐๐๐ รูป ตั้งแต่ประโยค ๑-๒  ถึง เปรียญธรรม  ๙ ประโยค จากสถิติผู้เข้าสอบทั้งหมด ๒๑,๐๓๒ รูป และผลสอบบาลีศึกษา ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยคบาลีศึกษา ๙ มีผู้สอบได้ทั้งหมด ๖๓ คน

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.infopali.net/cgi-bin/search

 

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali