Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 109586

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวธรรม-บาลี

ถวายสักการะกรรมการมหาเถรสมาคม

46744 S__123478023 46779

       เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
เข้าถวายสักการะ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระพรหมโมลี
 แม่กองบาลีสนามหลวง ณ วัดปากน้ำ และ พระราชวรมุนี คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ณ วัดสังเวศวิศยาราม เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ เนื่องในโอกาสย้าย
เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา....

Read more...

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์จิตอาสาเฉพาะกิจ

22549065_1514777188612610_5053852699076665497_o                             
                                            เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

                             พิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์จิตอาสา
                        เฉพาะกิจ เตรียมความพร้อม
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
     

      โดยมี  พ.ต.ท พงศ์พรพราหมณ์เสน่ห์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา    นายสมบัติ พิมพ์สอน       ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม-บาลี และนางหนึ่งฤทัย  พูลลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

Read more...

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali