Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

Contact

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

pongporn_new

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ            

กองพุทธศาสนศึกษา

boss2
นายสิทธา  มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

g saman

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ

ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 109592

ติดต่อ - สอบถาม


Email
IMG_7471

ข่าวธรรม-บาลี

การประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

http://deb.onab.go.th/images/stories/Pali/Yanika/royal01.jpg

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน ในการนี้มี พระเทพเจติยาจารย์ เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิด

Read more...

ประชุมประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ

ประชุมประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑

108338

               วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ร่วมกับ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ส่วนกลาง พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัด
สามพระยาเป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศครั้งที่๑/๒๕๖๑
โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและประธาน
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Read more...

More Articles...

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถร)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee3

พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11

พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี

ใบประกาศนียบัตร

BarCode_Pali