การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบ On Site และ On Line ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบ On Site และ On Line ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และบรรยายพิเศษ  ส่วนในภาคบ่าย มีการบรรยายพิเศษ “เรื่องการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติ การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ” โดย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้น มีการเสวนาเรื่อง “การนำข้อปฏิบัติของกฎหมายการศึกษาพระปริยัติธรรมมาบังคับใช้กับการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย...นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนรักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดย พระครูสุวรรณสรานุกิจ รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๐ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนโฮเทล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,093,285