บรรยายพิเศษ โครงการ “ปฏิบัติธรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓” ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
              นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษและให้โอวาท โครงการ “ปฏิบัติธรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓” เพื่อเป็น การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างขวัญกำลังใจครูและนักเรียน โดยโครงการจัดในวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตำบลบาง ช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,375