Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กองพุทธศาสนศึกษา " สร้างคุณค่า และ คุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก "

ค้นหา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

phobor

นายพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กองพุทธศาสนศึกษา

Boonlert34
ดร.บุญเลิศ  โสภา
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

แผนกธรรม - บาลี

Sombat11
นายสมบัติ  พิมสอน
ผ.อ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม - บาลี

แผนกสามัญศึกษา

P_Nok11
นางพรเพ็ญ  กิตติธรางกูร
ผ.อ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา

สถิติเว็บ

Content View Hits : 34858

ติดต่อ - สอบถาม

BarCode_Pali

Email

Facebook

สมเด็จพระสังฆราช

SomDetPha
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(อัมพร อมฺพโรมหาเถระ)
วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

แม่กองธรรมสนามหลวง

PrapormMunee
พระพรหมมุนี
วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

แม่กองบาลีสนามหลวง

PrapormMolee11
พระพรหมโมลี
วัดปากน้ำ

คำสั่ง ประกาศ มติมส.

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มธรรม - บาลี