กองพุทธศาสนศึกษา

สถิติรายสำนักวัด ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๕๘

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนกลาง-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ส่วนกลาง

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๑

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๒

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๓

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๔

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๕

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๖

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๗

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๘

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๙

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๑๐

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๑๑

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๑๒

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๑๓

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๑๔

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๑๕

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๑๖

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๑๗

สถิติผู้เข้าสอบบาลีส่วนภูมิภาค-รอบแรก-พ.ศ.๒๕๕๘ ภาค ๑๘

Last Updated (Friday, 12 February 2016 17:26)

 

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม

1

    ในวันจันทร์ที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ... ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังใหม่) โดยมี พระราชวรมุนี 

Last Updated (Friday, 12 February 2016 14:36)

Read more...

 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ

พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

ประจำสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

Attachments:
Download this file (G 1.pdf)G 1.pdf1092 Kb
Download this file (G 10.pdf)G 10.pdf1078 Kb
Download this file (G 11.pdf)G 11.pdf1091 Kb
Download this file (G 12.pdf)G 12.pdf1072 Kb
Download this file (G 2.pdf)G 2.pdf1115 Kb
Download this file (G 3.pdf)G 3.pdf1129 Kb
Download this file (G 4.pdf)G 4.pdf1090 Kb
Download this file (G 5.pdf)G 5.pdf1087 Kb
Download this file (G 6.pdf)G 6.pdf1090 Kb
Download this file (G 8.pdf)G 8.pdf1091 Kb
Download this file (g 9.pdf)g 9.pdf1098 Kb
Download this file (G7.pdf)G7.pdf1085 Kb

Last Updated (Thursday, 28 January 2016 16:49)

 

Facebook