กองพุทธศาสนศึกษา
โครงการประกวด สมศ. PDF Print E-mail
Written by   
Monday, 29 June 2015 10:39
ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดให้มีโครงการประกวดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใขและทัศนคติที่ดีต่อระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานให้ประชาชนทราบ จึงขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติช่วยประชาสัมพันธ์โครงการประกวด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย
Attachments:
Download this file (deb264.pdf)deb264.pdf2696 Kb
Last Updated on Monday, 29 June 2015 10:52
 
ครูดีมีทุกวัน PDF Print E-mail
Written by   
Tuesday, 16 June 2015 16:52

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2558

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลโครงการ "ครูดีมีทุกวัน"

Attachments:
Download this file (deb299.pdf)deb299.pdf476 Kb
Last Updated on Tuesday, 16 June 2015 16:55
 
คุรุสดุดี PDF Print E-mail
Written by   
Tuesday, 26 May 2015 13:56

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

ประจำปี ๒๕๕๘

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

Attachments:
Download this file (promot.pdf)promot.pdf254 Kb
Last Updated on Tuesday, 26 May 2015 14:00
 
ป.บัณฑิต PDF Print E-mail
Written by   
Thursday, 21 May 2015 10:05

การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Attachments:
Download this file (work1.pdf)work1.pdf1259 Kb
Last Updated on Thursday, 21 May 2015 10:08
 
รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน PDF Print E-mail
Written by   
Monday, 18 May 2015 09:25

รายชื่อนักเรียนที่มีรหัสประจำตัวประชาชนและชื่อ สกุล ซ้ำซ้อน

Attachments:
Download this file (work.xls)work.xls81 Kb
Last Updated on Monday, 18 May 2015 10:39
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 7

ตัวอย่างนิทรรศการ

JA slide show
 

WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา