กองพุทธศาสนศึกษา

สถิติผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษา

 

ดาวโหลดสถิติผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ระดับสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษา

Last Updated (Thursday, 19 May 2016 15:48)

 

แบบฟอร์ม ร1จ1 ครั้งที่ 1 2559

                                    

แบบรายงานข้อมูล จ.1, ร.1

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

Last Updated (Thursday, 19 May 2016 12:49)

 

new e-citizen

โปรแกรม eCitizen สำหรับจัดทำเอกสารงานทะเบียน (username : admin) (password : password) update 10 เมษายน 2559

(O-Net 5 กลุ่มสาระ+แก้ไขการส่ง GPA 8 กลุ่มสาระให้ต้นสังกัด)

 

Facebook