ข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม
Untitled Document
Download
เว็บสำนักพุทธ

สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11
mod_vvisit_counterYesterday116
mod_vvisit_counterThis week402
mod_vvisit_counterLast week601
mod_vvisit_counterThis month2863
mod_vvisit_counterLast month4684
mod_vvisit_counterAll293732

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.198.42.213
,
Now is: 2014-07-31 06:15
ขณะนี้มีผู้ชม
We have 6 guests online
Home

รายชื่อพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรม โครงการอบรมพระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายชื่อพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรม โครงการอบรมพระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

Attachments:
Download this file (prawittayagorn mooban sil5.pdf)prawittayagorn mooban sil5.pdf213 Kb
 

รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2556 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฎิบัติตามระเบียบและประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มีความพร้อมส่งชื่อนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกฯ โดยส่งเอกสารไปยังสำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่ที่โรงเรียนสังกัดอยู่ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เพื่อเข้ารับการประเมิน ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ ดังกล่าว ตามเอกสารแนบ...
Attachments:
Download this file (266549.pdf)266549.pdf307 Kb
Download this file (266550.pdf)266550.pdf364 Kb
Download this file (266551.pdf)266551.pdf162 Kb
Download this file (266552.pdf)266552.pdf115 Kb
Download this file (266553.pdf)266553.pdf593 Kb
 

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

ประจำปี 2557

................................................

Attachments:
Download this file (deb196.pdf)deb196.pdf2071 Kb
 

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาล มาตราที่ ๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตราที่ ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ประกาศ รายละเอียดตามสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมนี้..
Attachments:
Download this file (55.pdf)55.pdf1627 Kb
 

รางวัล"คุรุสดุดี"

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"

ประจำปี 2557

Attachments:
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf295 Kb
 

โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2557

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบบัติหน้าที่ของผุ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยยกย่องให้ได้รับรางวัล โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2557 ประกอบด้วยรางวัลครูดีที่หนูรัก สุดยอดครูดี และครอบครัวครูดีจำนวน 3 รางวัล...ดังเอกสารแนบ

 

Attachments:
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf698 Kb
Download this file (pk_goodtc57.pdf)pk_goodtc57.pdf6956 Kb
 

แจ้งยืนยันการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต

กองพุทธศาสนศึกษาได้ประสานกับบริษัท ทีโอที จำกัดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Moe - Net โรงเรียน ให้ครบทุกแห่ง ภายในปี 2557 ซึ่งขณะนี้
Attachments:
Download this file (IMG003.pdf)IMG003.pdf6288 Kb
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf263 Kb

Read more...

 
คณะกรรมการการศึกษา
งายวิจัย สมศ.
ปัญหาและข้อสงสัย
สื่อการเรียนการสอน
Advertisement
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา