ตรวจสอบวุฒิการศึกษา การขอใบรับรองประกาศนียบัตร การขอแปลวุฒิการศึกษา

1. แนวปฏิบัติการขอใบรับประกาศนียบัตร

2. ใบคำร้องใบรับรองประกาศนียบัตร

3. แนวปฏิบัติการขอแปลวุฒิการศึกษา

4. ใบคำร้องการขอแปลวุฒิการศึกษา

5. หนังสือมอบอำนาจ

 

ส่งใบคำร้องกด  https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=certedu-dhp


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,553