พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. 4, 5, 7, 8 ผู้สอบได้ปี 2563 - 2564

ลูกศรลง flech ไอคอน ใน Must Haveคลิก ลงทะเบียนเข้าพักคืนวันที่ 15 สิงหาคม 2565ที่พัก ณ โพธิญาณมหาวิชชาลัย อาคารปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ลูกศรลง flech ไอคอน ใน Must Haveคลิก ลงทะเบียนเข้าพักคืนวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่พัก ณ โพธิญาณมหาวิชชาลัย อาคารปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โพธิญาณมหาวิชชาลัย' พุทธมณฑล ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาของไทยและของโลก

ที่พัก ณ “อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย” เดินทางตามลูกศรสีแดง
แผนที่ คลิก อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย

จัดพิธีมอบฯ ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล เดินทางตามลูกศรสีดำ
แผนที่ คลิก หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ตัวอย่างเอกสารแสดงผลตรวจ Antigen Test Kit.docx |
กำหนดการ 16 ส.ค. 65.pdf |
กำหนดการ 18 ส.ค. 65.pdf |
บัญชีลำดับการเข้ารับประกาศนียบัตร ชั้นประโยค ป.ธ. 4 5 7 8 สอบไล่ได้ปี 63 |
บัญชีลำดับการเข้ารับประกาศนียบัตร ชั้นประโยค ป.ธ. 4 5 7 8 สอบไล่ได้ปี 64 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 901,708