ผู้บริหาร

 ผู้บริหาร กองพุทธศาสนศึกษา 

 

นางรพีวรรณ บำรุง
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา

 

 

นางวัฒนา ขอสินกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี
 
นางสาวพิมพ์ภักดิ์  แหล่งสนาม
ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 993,402