บุคลากรกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี

 

 กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี 

นายเดชา  ละลีย์
ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี

 

(ว่าง)
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวกานต์พิชชา บุรินทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายภัทรกร จันทร์หอม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นายวนิช บุญมี
นักวิชาการศาสนา

นายประกอบ เยาว์ดำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวพิจิกา รัตนพิพักตร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวปุณพจน์ ศรีอุ่นเรือน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางรัชฎาภรณ์ จำลอง
นักวิชาการศาสนา

   

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,697