ส่วนภูมิภาค : การสำรวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และพระปริยัตินิเทศก์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำถามที่พบบ่อย
Q: การสำรวจพระปริยัตินิเทศก์ ครูธรรม ครูบาลี ไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ใครเป็นผู้เซ็นรับรอง?
A: ด้ายซ้ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จัดทำข้อมูล / ด้านขวา สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้นๆ ลงนามรับรอง

Q: สำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาในส่วนภูมิภาค ต้องส่งแบบแจ้งรับรองข้อมูลฯ บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม สำหรับรับการอุดหนุนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่
A:  ไม่ต้องส่งแบบแจ้งรับรองข้อมูลฯ เพราะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ทำหนังสือสำรวจส่งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด และ สำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาในส่วนกลาง(กรุงเทพมหานคร) และประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์รุงเทพมหานคร โดยไม่มีการสำรวจไปยังสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาในส่วนภูมิภาค ดังนั้น สำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาในส่วนภูมิภาคจึงไม่จำเป็นต้องส่งแบบแจ้งรับรองข้อมูลฯ ดังกล่าว มายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Q: หากมีรายชื่อพระปริยัตินิเทศก์ ครูธรรม ครูบาลี ซ้ำกับบุคลากร แผนกสามัญศึกษา

A: ขอให้ใส่รายชื่อมาในข้อ 2 ของแบบแจ้งรับรองข้อมูล พร้อม หมายเหตุ ว่ามีชื่อซ้ำกับตำแหน่งใดแผนกสามัญศึกษา

ก่อนอัพโหลดไฟล์กรุณาใส่ลำดับจังหวัด และ ชื่อจังหวัดดังนี้
ตัวอย่าง :  3 สมุทรปราการ / 11 ชัยนาท

วิธีอัพโหลดไฟล์
1. คลิกที่นี่  >> อัพโหลดไฟล์บัญชีรายชื่อพระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และ แผนกบาลี ส่วนภูมิภาค เพื่อรับค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ 2566
2. เมื่อปรากฎหน้าต่างใหม่ ของ google drive ให้ คลิกที่คำว่า "+ใหม่" (อยู่ด้ายซ้ายบนของจอ)
3. เลือก "อัพโหลดไฟล์" แล้วค้นหาไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดบนคอมพิวเตอร์ของท่าน
4. คลิกที่ "เปิด" หรือ "open"
5. รอสักครู่ จนกว่าหน้าต่างทางมุมขวาล่างจะขึ้นว่า อัพโหลดเสร็จสมบูรณ์ ..... รายการ

ตรวจสอบสถิติปัจจุบัน
คลิกที่นี่ >>กรอกสถิติพระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และ แผนกบาลี ส่วนภูมิภาค เพื่อรับค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ 2566


 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
รวมปรับปรุงแก้ไขทั้งประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf |
แบบแจ้งรับรองข้อมูล บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม สำหรับรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด... |
บัญชีสำรวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์ ครูบาลี ครูธรรม ส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 993,388