ส่วนกลาง : การสำรวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และพระปริยัตินิเทศก์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. สำรวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี ในสังกัดสำนักเรียน หรือ สำนักศาสนศึกษาของพระคุณท่าน ที่ทะเบียนตามบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สำหรับการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าตอบแทนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามไฟล์บัญชีครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และ แผนกบาลี ส่วนกลาง ด้านล่าง

2. กรอกข้อมูลที่ถูกต้องลงในแบบแจ้งรับรองข้อมูลฯ และใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) ตรงช่องที่ได้ทำการแก้ไข  แล้วสำเนาแบบแจ้งรับรองข้อมูลฯ จัดส่งผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ และจัดส่งแบบแจ้งรับรองข้อมูลฯ ฉบับจริงให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖๕

ที่อยู่จัดส่ง :
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา (ก.ธบ.)
25/25 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ 1 ชั้น 2 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร. 02-441-7951


กลุ่มไลน์ส่งแบบแจ้งรับรองข้อมูลและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ไฟล์เอกสารประกอบ
รวมปรับปรุงแก้ไขทั้งประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf |
แบบแจ้งรับรองข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ส่วนกลาง (กทม.) โดย เจ้าสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา/เจ้าสำนักเรียนคณะเขต |
แบบแจ้งรับรองข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์ ส่วนกลาง (กทม.) โดยประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์กรุงเทพมหานคร |
แบบแจ้งรับรองข้อมูล สำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา/พระปริยัตินิเทศก์ ส่วนกลาง (กทม.) - word |
บัญชีสำรวจ พระปริยัตินิเทศก์ ส่วนกลาง (กทม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
บัญชีครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และ แผนกบาลี ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 901,869