การสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 - การตรวจเยี่ยมสนามสอบส่วนภูมิภาค

ไฟล์เอกสารประกอบ
docx แบบรายงานผลการตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 |
pdf บัญชีจำนวนนักเรียนเข้าสอบและกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,093,268