2.สถิติข้อมูลการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี อุดหนุนสนามสอบธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf 1. สนามสอบ กทม.pdf |
pdf ประกาศอุดหนุนสำนักเรียน สนามสอบ 66.pdf |
doc 1.แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร สนามสอบ ส่วนกลา.doc |
doc 2.แบบรายงานผลอุดหนุน สนามสอบ ส่วนกลาง งบ 66 (แ.doc |
doc แบบ ktb อุดหนุนสนามสอบ ส่วนกลาง 66 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,553