สถิติข้อมูลอุดหนุนสำนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf สถิติส่วนภูมิภาค |
pdf หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน ฯ |
pdf สถิติส่วนกลาง |
rar ข้อมูลทั้งหมด ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร |
rar ข้อมูลทั้งหมด ส่วนภูมิภาค อัพเดท 6 ก.ย. 66 |
rar สถิติแยกสำนักฯ ภาค1-18 อัพเดท 6 ก.ย. 66 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,203,522