(สนามสอบกรุงเทพมหานคร ) พิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2567 (11-15 ก.พ. 2567)


คลิกดาวโหลด>>คำล่าวถวายภัตตาหาร ที่นี่


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf บัญชีจำนวนนักเรียนเข้าสอบและกรรมการกำกับห้องสอบ ครั้งที่ 1 ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2567 (ป.ธ.) |
pdf บัญชีจำนวนนักเรียนเข้าสอบและกรรมการกำกับห้องสอบ ครั้งที่ 1 ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2567 (บ.ศ.) |
pdf กำหนดการพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทาน |
docx แบบฟอร์มรายงานพิธีถวายภัตตาหาร.docx |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,697