(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) พิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2567 (5 - 7 มี.ค. 2567)


คลิกดาวโหลด>>คำล่าวถวายภัตตาหาร ที่นี่

ส่งไฟล์รายงานได้ที่นี่  
https://forms.gle/kUrdEYD4gtTdoNrH9


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf เอกสาร 1 -3 - จำนวนสอบ ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี 2567 .pdf |
pdf เอกสาร 1 -4 - จำนวนสอบ ครั้งที่ 1 ครั้้งหลัง ปี 2567.pdf |
pdf เอกสาร 1 -5 - จำนวนสอบ ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี 2567 (.pdf |
pdf เอกสาร 1 -6 - จำนวนสอบ ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี 2567 (.pdf |
docx แบบฟอร์มรายงานพิธีถวายภัตตาหาร 2567.docx |
pdf กำหนดการ ส่วนกลาง (1) 5-7 มีนาคม 67+.pdf |
pdf กำหนดการ ส่วนภูมิภาค(1) +.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,697