สถิติข้อมูลการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี (ข้อมูลคิดงบประมาณเงินอุดหนุนสนามสอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf 2.หนเหนือ สนามสอบ งบ 65 |
pdf 4.หนใต้ สนามสอบ งบ 65 |
pdf 5.กทม. สนามสอบ งบ 65 |
rar โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่!! งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบธรรม-บาลี สนามหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
pdf ประกาศ พศ. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กิจกรรมอุุดหนุนสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา และกิจกรรมอุดหนุนสนามสอบธรรม - บาลี) |
pdf แบบรายงานผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุนสนามสอบธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
pdf 3.หนตะวันออก สนามสอบ งบ 65 |
pdf 1.หนกลาง สนามสอบ งบ 65 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,430,030