สถิติการขอออกใบรับรองประกาศนียบัตร และขอแปลวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf สถิติทะเบียนหนังสือรับรอง ช่วงวันที่สร้าง 1_10_2565 ถึง 30_9_2566.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,553