การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระบบ on-site & online เขต ๗,๘

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระบบ on-site & online เขต ๗,๘ ในการนี้ ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล และผศ.ดร.ชนะสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนินวิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) บรรยายในหัวข้อ “ทำไมนักเรียนต้องสามารถสร้างนวัตกรรมได้” และ “การจัดการเรียนรู้และสาธิตการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps” ณ ห้องลาวเจริญศรี โรงแรมเจริญโอเต็ล อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,203,347