การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระบบ on-site & online เขต ๙,๑๐,๑๑

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระบบ on-site & online เขต ๙,๑๐,๑๑ ในการนี้ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ และคณะวิทยากร จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  บรรยายศูนย์อบรม on site ที่ 1 ณ  โรงเเรมเพชรัตน์การ์เด็นท์  อำเภอเมืองฯ จังหวัดร้อยเอ็ด เขตฯ ๑๐
บรรยายศูนย์อบรม on site ที่ ๑  ณ  โรงเเรมบ้านสวนคุณตา ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เขตฯ ๙ และบรรยายศูนย์อบรม on line ที่ ๓ ณ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  เขต ๐๐


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 993,416