สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง จังหวัดลำพูน

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,093,315