การจัดทำข้อมูลบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งและหลักฐานเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม จศป. ทั้ง ๑๔ เขต

วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ ในการจัดทำข้อมูลบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งและหลักฐานเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม จศป. ทั้ง ๑๔ เขต ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,093,285