สถิติบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf สถิติอุดหนุนค่าตอบแทนงบ 65 ส่งยอด 16 พ.ย. 64(1).pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,093,186