การตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมนักธรรมก่อนสอบ ปีการศึกษา 2564

การตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมนักธรรมก่อนสอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

พระมงคลเมธาวัฒน์ เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเลขานุการโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบ, พระครูปลัดพีระพงษ์ พีรวํโส เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เยี่ยมหน่วยอบรมนักธรรมก่อนสอบ ชั้นโท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี กองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย 

ณ หน่วยอบรมนักธรรมก่อนสอบ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และวัดสวนดอก ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  โดยพระจินดารัตนาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เมตตาให้การต้อนรับ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,093,217