การประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการพระพุทธศาสนา นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,295,255