การประชุมประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสิปป์บวร  แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีพระเทพโมลี ผู้แทนประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รักษาการประธานเขตการศึกษาปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง ๑๔ เขต พร้อมด้วยนางกณิกนันต์  ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางรพีวรรณ  บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,429,988