พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ “สืบสานพระปริยัติธรรม อนัมวิถี”

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ “สืบสานพระปริยัติธรรม อนัมวิถี”

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๔ จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ “สืบสานพระปริยัติธรรม อนัมวิถี” ณ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย โดยมี องพจนกรโกศล ผู้จัดการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัยรักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๔ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิด การนี้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวให้กำลังใจแก่สามเณรนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการฯ พร้อมด้วย นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางสาวพิมพ์ภักดิ์ แหล่งสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี

โดยให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ “สืบสานพระปริยัติธรรม อนัมวิถี” ในสถานที่ตั้งของโรงเรียนตนเอง ซึ่งประกอบด้วย

๑.โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

๒.โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย จังหวัดอุดรธานี

๓.โรงเรียนมหาปัญญา จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,553