ออกตรวจโครงการ เงินอุดหนุนสมทบ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย และ โรงเรียนวชิรมกุฏ

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ เงินอุดหนุนสมทบ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ออกตรวจโครงการ เงินอุดหนุนสมทบ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย และ โรงเรียนวชิรมกุฏ ครั้งที่ ๒  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย และ โรงเรียนวชิรมกุฏ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

d


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,835