การประชุมประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมีพระราชวัชราภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และรักษาการประธานเขตการศึกษาปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกเขตร่วมประชุม พร้อมนี้ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางสาวพิมพ์ภักดิ์ แหล่งสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,697