กิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา พร้อมด้วยนางวัฒนา ขอสินกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี และนางสาวพิมพ์ภักดิ์ แหล่งสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองพุทธศาสนศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมถึงเป็นการปรับปรุงสภาพน้ำในบ่อน้ำพุบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาขององค์พระประธานพุทธมณฑล ให้มีสภาพสวยงามสะอาด ณ บ่อน้ำพุบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาขององค์พระประธานพุทธมณฑล ในพุทธมณฑล ตลอดจนปลูกฝังให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,429,988