นิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นางสาวพิมพ์ภักดิ์  แหล่งสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้นิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,295,357