ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กดตรงนี้ https://deb.onab.go.th/th/eform/item/index/id/179

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แจ้ง พศจ. จัดประชุมพระปริยัตินิเทศก์.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,295,129