รายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ของคณะผู้บริหาร สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานรับรายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ของคณะผู้บริหาร สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับรายงานตัว ทั้งนี้มี นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางระพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางวัฒนา ขอสินกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,203,453