ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส่งผลงาน

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ส่งผลงาน รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจ ประจำปี 2566
กรมอนามัย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 31 พ.ค. 66 


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,697