โครงการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขต ๖

                                           

โครงการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขต ๖

      วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. ณ วัดดงชัยพิทยา บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย พระเดชพระคุณ พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ พระครูวิสิฐวรนารถ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงรายและผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายโสไกร ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมโครงการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขต ๖

การนี้นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรครูดีเด่นฝ่ายคฤหัสถ์ และกล่าวแสดงความยินดี หลังจากนั้น นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมคณะฯ เดินเยี่ยมชมโครงการดังกล่าวด้วย

ขอขอบคุณ ภาพและข่าวจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,697