ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

พระธรรมวชิรเมธี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะทำงานฯ ร่วมประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,203,453