พุทธาคุณากร ประจำกองพุทธศาสนศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศกองพุทธศาสนศึกษา

เรื่อง ผลการสรรหาบุคคล "พุทธาคุณากร" ประจำกองพุทธศาสนศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 


ผลการสรรหาบุคคล วันที่แผยแพร่  
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,553