การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติ ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระธรรมวชิรเมธี ประธานคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติ ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติ ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

          ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุม

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,697