โครงการทำดีรอบบ้าน ปัดกวาดลานใจ (กิจกรรมเติมบุญรอบบ้าน)

ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 กองพุทธศาสนศึกษาจัด "กิจกรรมเติมบุญรอบบ้าน" ภายใต้โครงการทำดีรอบบ้าน ปัดกวาดลานใจ โดยมี นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษาร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อระลึกและตอบแทนคุณต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,553