พิธีมอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่น ปี พ.ศ.2566 มุทิตาผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปี พ.ศ.2566 และมอบประกาศนียบัตร-พัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ปี พ.ศ.2566

ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมพิธี ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ปี พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่!!

 

 

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รายชื่อจะปรากฎตามตารางต่อไปนี้
(หากไม่ปรากฎ ให้คลิกที่ปุ่มสีน้ำเงิน เขียนว่า Always for Google Docs)


 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ตัวอย่างเอกสารแสดงผลตรวจ Antigen Test Kit บศ..pdf |
pdf กำหนดการ.pdf |
pdf บัญชีผู้สอบได้บาลีศึกษา ปี 2566 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,203,453