การจัดทำข้อมูลสารสนเทศระบบฐานข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 

กรอกข้อมูลที่นี่

 ขั้นตอนการหาค่า Latitude และ Longitude 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... นายวัชระ มั่นยืน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  โทร. 08 0083 6452


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf การจัดทำข้อมูลสารสนเทศระบบฐานข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,835