ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี ป.ธ.๙,ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานเปิดพิธีประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ ชั้นเปรียญธรรม ๗,๘,๙ ประโยค ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต รองแม่กองบาลีสนามหลวง อ่านรายนามผู้สอบไล่ได้บาลีสนามหลวง เปรียญธรรม ๙ ประโยค พระธรรมราชานุวัตร รองแม่กองบาลีสนามหลวง อ่านรายนามผู้สอบไล่ได้บาลีสนามหลวง เปรียญธรรม ๘ ประโยค และพระราชวิสุทธิเวที เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง อ่านรายนามผู้สอบไล่ได้บาลีสนามหลวง เปรียญธรรม ๗ ประโยค และมีสามเณรอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ จากสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค อายุ ๑๗ ปี ในการสอบมีผู้สอบได้บาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งหมด ๒,๖๑๓ รูป ดังนี้
     - ประโยค ป.ธ.๙ จำนวน ๗๖ รูป
     - ประโยค ป.ธ.๘ จำนวน ๑๖๕ รูป
     - ประโยค ป.ธ.๗ จำนวน ๒๒๖ รูป
     - ประโยค ป.ธ.๖ จำนวน ๓๒๖ รูป
     - ประโยค ป.ธ.๕ จำนวน ๒๑๖ รูป 
     - ประโยค ป.ธ.๔ จำนวน ๓๔๕ รูป
     - ประโยค ป.ธ.๓ จำนวน ๕๗๓ รูป

ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี 

ตรวจสอบรายชื่อ
https://sites.google.com/view/paliexam/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3yXp_NdB8xl4Hir8CA62h9mDdRGcUepy3n0TFRZ-AKQv5zGAfKh4ioMP0_aem_AQA3b0VxMxvGsnpDq-C4PSwL8_zTalx4ROx6DVmOqRZgZeueIaPkXZ1eH6Y6CMTWe8meOxDnS87bzHXvraDwrBSV


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,835