การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) สังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) สังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
    สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้แจ้งประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา รับรายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) แผนกบาลี
รายละเอียดดังนี้
    (๑) ส่วนกลาง หนกลาง หนใต้ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
    (๒) หนเหนือ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗
    (๓) หนตะวันออก ณ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๑๗ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗

ตรวจสอบรายชื่อ 

https://sites.google.com/view/paliexam/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A7-%E0%B8%88%E0%B8%A8%E0%B8%9B?fbclid=IwAR1fgRom4XsGw62NdPzJPGyeeA-raWf-t0hhiIUX2wHx7BQvB-15ULaenP0_aem_AcyD_W2rvGpENhDxOUHRjJM6BCHJNkH40hqBEoYsMkFdGxh1KE--3B7EU0ErGXk5B5M-5gKyNmH0O3ki_CPgXByU


 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,553