ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,835