สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมประชุมหารือกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาให้กับสามเณร

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม และนายวัชระ มั่นยืน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมประชุมหารือกับนายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาให้กับสามเณร ณ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,596,835