กำหนดการและแบบตอบรับฯ โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรอกแบบตอบรับฯ ที่นี่
ลูกศร ปุ่ม ชี้ - กราฟิกแบบเวกเตอร์ฟรีบน Pixabay

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
กำหนดการ พิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
ตารางการบรรยายโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ก.ค. 2565 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 961,784